ستارگان
Setaregan Shiraz hotel
ساسان
Sasan hotel
زندیه
Zandiyeh Shiraz hotel
رودکی
Rudaki Shiraz hotel
هتل حافظ
Hafez Shiraz hotel
جهانگردی شیراز
ShirazTourismHotel hotel
جام جم
Jamejam Shiraz hotel
 بزرگ شیراز
Shiraz Hotel hotel
الیزه
elysee Shiraz hotel
اطلس
Atlas Shiraz hotel
ارگ
Arg hotel
 ارم شیراز
eram shiraz hotel
آپادانا شیراز
Apadana Shiraz hotel
آناهیتا
Anahita Shiraz hotel
 آریو برزن
Ario Barzan Shiraz hotel
آریانا
Ariyana Shiraz hotel
 کریم خان
Karim Khan hotel
کاخ
Kakh Shiraz hotel
چمران
chamran hotel
پنج دری
Panjdari Hotel
 پارک شیراز
Park Shiraz hotel
پارک سعدی
Park Sadi hotel
پارک
park shiraz hotel
پارمیس
Parmis Shiraz hotel
پارسیان شیراز
parsian shiraz hotel
پارس شیراز
Pars Shiraz hotel
وکیل شیراز
Vakil Hotel Shiraz
 هما شیراز
Shiraz Homa Hotel hotel
نقش شاپور
naghsh shapur hotel
شمس
Shams Shiraz hotel
سپهر
Sepehr Shiraz hotel